1. Bendrosios nuostatos

Norėdami įsigyti patikusių prekių internetinėje parduotuvėje sveikospedutes.lt (toliau Internetinė parduotuvė) prašome susipažinti su šiomis taisyklėmis, kurios yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau Sutartis), nustatanti tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę tarp pardavėjo (toliau Internetinė parduotuvė) ir kliento (toliau Pirkėjas).

  1. Sutarties sudarymas

Sutartis tarp Internetinės parduotuvės ir Pirkėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir pasirinkęs užsakymo apmokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Pirkti“, o Internetinė parduotuvė išsiunčia Pirkėjui patvirtinimą jo nurodytu el. paštu apie užsakymo priėmimą. Visos Sutartys saugomos Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

  1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Internetinėje parduotuvėje laikantis šių taisyklių bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.2. Prekes Internetinėje parduotuvėje turi teisę įsigyti fiziniai pilnamečiai asmenys bei juridiniai asmenys.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių bei Sutarties, pranešdamas apie tai Internetinei parduotuvei raštu per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, remiantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“.

  1. Pirkėjas įsipareigoja

4.1. Priimti užsakytas Internetinėje parduotuvėje prekes bei sumokėti sutartą kainą už jas ir jų pristatymą, Internetinėje parduotuvėje numatytais atsiskaitymo būdais.

4.2. Nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis – telefono numerį, adresą ir kt.

  1. Internetinės parduotuvės teisės

5.1. Pirkėjui bandant pakenkti Internetinės parduotuvės veiklai, Internetinė parduotuvė gali sustabdyti arba apriboti galimybę naudotis jos teikiamomis paslaugomis.

5.2. Internetinė parduotuvė turi teisę neperspėjus Pirkėjų sustabdyti arba nutraukti savo veiklą bei pakeisti taisykles.

5.3. Pirkėjui už prekes apmokant pavedimu į banko sąskaitą, užsakymo neapmokėjus per 5 darbo dienas, užsakymas anuliuojamas. Užsakymas apmokėtas, kai Internetinės parduotuvės banko sąskaitoje yra visa Pirkėjo už perkamas prekes numatyta suma.

  1. Internetinės parduotuvės įsipareigojimai

6.1. Sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes nurodytu adresu ir per sutartą laiką.

6.3. Susidarius sudėtingoms aplinkybėms, Internetinė parduotuvė, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogiškas prekes, o Pirkėjui atsisakius, grąžinti sumokėtus pinigus.

  1. Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Internetinės parduotuvės įgalioto atstovo.

7.2. Prekės Pirkėjui pristatomos per 1-5 darbo dienas, visoje Lietuvoje.

7.3. Prekės nemokamai pristatomos Pirkėjui visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą ir Neringos raj.). Dėl pristatymo mokesčio į Neringą ir Neringos raj. teirautis papildomai el. laišku arba telefonu.

7.4. Prekės pristatant Pirkėjui užsienyje, taikomas 3,00 € pristatymo mokestis registruota pašto siunta arba 6,99 € pristatymo mokestis per DPD kurjerį.

  1. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta remiantis 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“. Parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai nekeičiami ir negrąžinami.

8.2. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos per 14 dienų nuo prekės grąžinimo Internetinei parduotuvei.

8.3. Prekės turi būti grąžinamos tokioje pakuotėje, kokioje buvo pristatytos. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota. Grąžinant prekes būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

  1. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Internetinė parduotuvė dėl Pirkėjo tikslių duomenų registracijos formoje nebuvimo neatsako už atsiradusius padarinius.

9.2. Atsakomybė už atliktus veiksmus išlieka savo prisijungimo duomenis perdavus tretiesiems asmenims.

9.3. Internetinė parduotuvė neatsako už kituose tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tuo atveju, jei Pirkėjas patenka į minėtus puslapius per Internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygins kitai šaliai atsiradusius nuotolius pagal Lietuvos Respublikos teisę.

  1. Informacijos siuntimas

Internetinė parduotuvė informaciją Pirkėjui siunčia registracijos duomenyse nurodytu elektroniniu paštu. Internetinės parduotuvės kontaktai nurodyti skiltyje „Kontaktai“. Pirkėjo duomenys saugomi remiantis LR Asmens duomenų teisės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.

  1. Baigiamosios nuostatos.

Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.